2018-03-23

KONTAKT

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach

ul. Wolności 1, 62-045 Pniewy

Tel. 61 29 10 756

Fax 61 29 11 248

e-mail: ops@opspniewy.pl

 

 

Kierownik - pokój nr 13

Bernadeta Markiewicz 

tel.  61 29 36 505

 

Z-ca Kierownika – pokój nr 13

Halina Szabowska-Lisek

tel. 61 29 36 506

 

 

Dział Księgowościpokój nr 10 

Główny Księgowy – Aldona Jóźwiak

Starszy Referent – Ewa Lisińska

Pomoc administracyjna – Anna Żrałka

tel. 61 29 36 502

 

Dział Metodyczny

Pokój nr 11

Specjalista pracy socjalnej – Eliza Olejniczak

Specjalista pracy socjalnej – Agata Korpik 

Asystent rodziny – Eliza Zielińska

tel. 61 29 36 503

 

Pokój nr 14

Pracownik socjalny – Anna Jabłońska Tel. 61 29 36 508

Pracownik socjalny – Marek TrojanTel. 61 29 36 507

 

Pokój nr 18

Specjalista pracy socjalnej – Agnieszka Śmigielska

Specjalista pracy socjalnej – Romana Bilewska 

tel. 61 29 36 510

 

Psycholog – Dorota Krzyżagórska (budynek C)

tel. 61 29 36 512

 

Dział Świadczeń

pokój nr 12

Starszy pracownik socjalny ds. świadczeń – Aleksandra Jendruch

Inspektor – Magdalena Jabłońska – Pupka

tel. 61 29 36 509

 

pokój nr 15 - Punkt Kancelaryjny

Pomoc administracyjna – Małgorzata Batura

tel. 61 29 36 504

 

 

Dział Świadczeń Socjalnych (Budynek Bursy Szkolnej – ul. św. Ducha 10)

 

Pokój nr 4

Podinspektor – Mikołaj Stępień

Pomoc administracyjna – Natalia Przewoźna

Pomoc administracyjna – Renata Graczyk

Tel. 61 29 38 640

 

Pokój nr 5

Starszy inspektor – Marta Puk

Inspektor – Rita Fryder

Tel.  61 29 38 642

 

Dzienny Dom Seniora

Starszy instruktor ds. kulturalno-oświatowych – Elżbieta Musiał

Instruktor ds. kulturalno-oświatowych – Agata Darmowska

Tel. 61 29 36 500

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się